Beställning av

Inskription

i befintlig gravvård

Beställare
Organisationsnummer* XXXXXXNNNN
Avliden*
Text
Typsnitt*
Textstil*
Textfärg*
Inskriptionen skall lyda*
Befintlig inskription*
Ska fler namn in i
framtiden?
JaNej
Om ja. Vilket/vilka?
Ska den befintliga texten fyllas i & göras i ordning?* JaNej
Övriga jobb som önskas utföras; (exempelvis ommontering)
Plats och övrig information
Kyrkogård*
Kvarter*
Gravnummer*
Bifoga bilder
Var det en jordbegravning? JaNej
När var den?
Övrig information
Jag har läst & godkänner köpevillkoren. Jag är medveten om att jag i och med godkännande av köpevillkoren är betalningsansvarig för denna order.