Beställning av

Ny natursten
Ny askgravsten

utan tidigare inskription
Beställare
Organisationsnummer* XXXXXXNNNN
Avliden*
Typ av gravvård* NaturstenAsklundsten
Text & dekor
Typsnitt*
Textstil*
Textfärg*
Dekor nr*
Dekorstil*
Dekorfärg*
Inskriptionen skall lyda*
Ska fler namn in i
framtiden?
JaNej
Om ja. Vilket/vilka?
Uppsättning och övrig information
Kyrkogård*
Kvarter*
Gravnummer*
Bifoga bild
Övrig information
Gravrättsinnehavare
Gravrättsinnehavarens personummer*
Gravrättsinnehavarens namn*
Gravrättsinnehavarens adress*
Gravrättsinnehavarens postnummer*
Gravrättsinnehavarens ort*
Gravrättsinnehavarens telefonnummer*
Jag har läst & godkänner köpevillkoren. Jag är medveten om att jag i och med godkännande av köpevillkoren är betalningsansvarig för denna order.