Beställning av

Ny gravvård

Beställare
Organisationsnummer* XXXXXXNNNN
Avliden*
Gravvårdsmodell
WsM-modell*
Stenmaterial*
Storlek*
Text & dekor
Typsnitt*
Textfärg*
Dekor nr*
Dekorfärg*
Inskriptionen skall lyda*
Ska fler namn in i
framtiden?
JaNej
Om ja. Vilket/vilka?
Uppsättning och övrig information
Kyrkogård*
Kvarter*
Gravnummer*
Bifoga bild
Övrig information
Var det en jordbegravning? JaNej
När var den?
Gravrättsinnehavare
Gravrättsinnehavarens personummer*
Gravrättsinnehavarens namn*
Gravrättsinnehavarens adress*
Gravrättsinnehavarens postnummer*
Gravrättsinnehavarens ort*
Gravrättsinnehavarens telefonnummer*
Jag har läst & godkänner köpevillkoren. Jag är medveten om att jag i och med godkännande av köpevillkoren är betalningsansvarig för denna order.